1.1 – Character of a Leader, Episode 1 (Bulgarian)
Duration 20 m
1.2 – Character of a Leader, Episode 2 (Bulgarian)
Duration 20m
1.3 – Character of a Leader, Episode 3 (Bulgarian)
Duration 20m
1.4 – Character of a Leader, Episode 4 (Bulgarian)
Duration 21m
1.5 – Character of a Leader, Episode 5 (Bulgarian)
Duration 21m
1.6 – Character of a Leader, Episode 6 (Bulgarian)
Duration 21m

The Character of a Leader

Описание на продукта

Характерът на водача (6 видеа)

В тези видеа ще научите седемте принципа, които ще изградят вашата основа. Това ще ви научи как да развиете четирите области от вашия живот – физическата, умствената, социалната и духовната. Включени са истории на други хора, които са постигнали чудесен характер, който им е дал способност да извършат велики неща.