3.1 – Leaders Finish Strong, Episode 1 (Bulgarian)
Duration 20m
3.2 – Leaders Finish Strong, Episode 2 (Bulgarian)
Duration 20m
3.3 – Leaders Finish Strong, Episode 3 (Bulgarian)
Duration 20m
3.4 – Leaders Finish Strong, Episode 4(Bulgarian)
Duration 20m
3.5 – Leaders Finish Strong, Episode 5 (Bulgarian)
Duration 20m

Leaders Finish Strong

Описание на продукта

Водачите завършват силни (5 видеа)

Силното завършване трябва да бъде цел за всеки от нас. В тези видеа, ние разглеждаме тези, които завършиха силни, нещата, които трябва да вършим всеки ден за да завършим силни, как да избегнем крушение и че никога не е твърде късно да завършите силни.