6.1 –How Leaders Increase Influence, Episode 1 (Bulgarian)
Duration 206
6.2 – How Leaders Increase Influence, Episode 2 (Bulgarian)
Duration 20m
6.3 –How Leaders Increase Influence, Episode 3 (Bulgarian)
Duration 21m

How Leaders Increase Influence

Описание на продукта

Как водачите увеличават тяхното влияние (3 видеа)

Можете да водите без влияние, а и не можете да влияете, ако никой не ви харесва. Уменията и отношенията към хората, ако са развити правилно, са ключа и ще ни доведат до място на значително влияние. Тези видеа са необходими за вашия екип.