7.1 –How Leaders Maintain Their Energy and Strength, Episode 1 (Bulgarian)
Duration 21m
7.2 –How Leaders Maintain Their Energy and Strength, Episode 2 (Bulgarian)
Duration 20m
7.3 –How Leaders Maintain Their Energy and Strength, Episode 3 (Bulgarian)
Duration 21m
7.4 – How Leaders Maintain Their Energy and Strength, Episode 4 (Bulgarian) Duration 20m
7.5 – How Leaders Maintain Their Energy and Strength, Episode 5 (Bulgarian) Duration 21m

How Leaders Maintain Their Energy and Strength

Описание на продукта

Как водачите поддържат тяхната енергия и сила (5 видеа)щ

Едно от основните изисквания на живота е да бъдем силни! В тези видеа, ние ще погледнем някои библейски решения, които могат и ще увеличат нашата сила и енергия. Ще дискутираме пробойните в енергията и как да ги спрем, както и как да поддържаме нашата сила и енергия в живота.