2.1 –Growing in Leadership, Episode 1 (Bulgarian)
Duration 206
2.2 – Growing in Leadership, Episode 2 (Bulgarian)
Duration 20m
2.3 – Growing in Leadership, Episode 3 (Bulgarian)
Duration 20m
2.4 – Growing in Leadership, Episode 4 (Bulgarian)
Duration 20m

Growing in Leadership

Описание на продукта

Израстване в лидерство (4 видеа)

От историята за добрия самарянин, ще видите как да израстете в лидерство и ще откриете осемте принципа на Божието Царство, които ще ви донесат лично обновление на растежа във вас. Ще завършим със седемте принципа за това как да увеличим нашата стойност