4.1 – How Leaders Build Teams, Episode 1 (Bulgarian)
Duration 20m
4.2– How Leaders Build Teams, Episode 2 (Bulgarian)
Duration 20m
4.3– How Leaders Build Teams, Episode 3 (Bulgarian)
Duration 20m

How Leaders Build Teams

Описание на продукта

Как водачите изграждат екипи (3 видеа)

Изграждането на правилният екип изисква мъдрост, нормално мислене, комуникация, видение и много, много повече. В тези видеа ние правим